About Us

 

2011 - 2012 Academic Year


President:
Jiang, Jiang
Email: jjiang@brandeis.edu

Vice President:
Zhu, Xiaomeng
Email: amiechu@brandeis.edu
Zhang, Yuanjie
Email: forgiven@brandeis.edu

Treasurer:
Xue, Long
Email: long0328@brandeis.edu

Chairman of Sports & Entertainment:
Chen, Yan
Email: rachelyc@brandeis.edu

Co-Chairmen of Communications:
Diao, Shuo
Email: sdiao@brandeis.edu
Shen, Tong
Email: tshen@brandeis.edu

Co-Chairmen of Public Relations:
Xu, Yani
Email: xynzju@brandeis.edu
Yuan, Shangchao
Email: scyuan@brandeis.edu

Co-Chairmen of Alumni Relations:
Guo, Weishu
Email: yorita@brandeis.edu
Lu, Ziqian
Email: bonnielu@brandeis.edu

Chairman of Business Development:
Wu, Dan
Email: wd7577@brandeis.edu